Názov N ájomná zmluva
Popis Prenájom pozemku par.č.KN C 6615/33
Zmluvná strana (dodávateľ) Obec Štiavnik
Adresa(sídlo) 013 55 Štiavnik 1350
IČO 00321672
Osoba z OCU, ktorá podpísala dokument Ing. Štefan Vároš
Funkcia starosta obce
Dátum 25.11.2015
Súbor Stiahnuť