Názov ZMLUVA O Výpožičke č .krhz- za-r-570-001/2015
Identifikačné číslo č.krhz-za-r-570-001/2015
Zmluvná strana (dodávateľ) SR - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Osoba, ktorá podpísala dokument gen. JuDr. Alexander Nejedlý, prezident
Adresa(sídlo) Pribinova 2, 812 72 Bratislava
IČO 00151 866
Osoba z OCU, ktorá podpísala dokument Ing. Štefan Vároš
Funkcia starosta obce
Dátum 26.11.2015
Súbor Stiahnuť