Názov DOHODA č.15/25/012/112
Identifikačné číslo č.15/25/012/112
Popis O podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obec
Zmluvná strana (dodávateľ) Úrad práce,socialnych vecí a rodiny Žilina
Osoba, ktorá podpísala dokument Ing. Vladimír Gavlák,poverený riadením
Adresa(sídlo) J.M.Hurbana 15, 010 01 Žilina
IČO 30794536
Osoba z OCU, ktorá podpísala dokument Ing. Štefan Vároš
Funkcia starosta obce
Dátum 10.12.2015
Súbor Stiahnuť