Názov Dohoda č.15/25/010/147 o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení
Identifikačné číslo č.15/25/010/147
Popis O pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení
Zmluvná strana (dodávateľ) Úrad práce,socialnych vecí a rodiny Žilina
Osoba, ktorá podpísala dokument Ing. Vladimír Gavlák,poverený riadením
Adresa(sídlo) J.M.Hurbana 15, 010 01 Žilina
IČO 30794536
Osoba z OCU, ktorá podpísala dokument Ing. Štefan Vároš
Funkcia starosta obce
Dátum 03.12.2015
Súbor Stiahnuť