Názov Faktúra č. 79/2012
Identifikačné číslo 79/2012
Identifikácia zmluvy/objednávky ku ktorej sa viaže daný dokument Zmluva o poskytovaní stravy zo dňa 11. 04. 2011
Popis DSS strava za február 2012
Cena 2443,60 €
Zmluvná strana (dodávateľ) Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Štiavnik
Osoba, ktorá podpísala dokument Čupcová
Adresa(sídlo) 013 55 Štiavnik
IČO 36145297
Osoba z OCU, ktorá podpísala dokument Ing. Štefan Vároš
Funkcia starosta obce
Dátum 08.03.2012
Súbor Stiahnuť