Názov Protokol o odovzdaní a prevzatí príloha č.2 k zmluve o výpožičke č.KRHZ - ZA- R- 624-009/2015
Popis Hasičský automobil - cisternová automobilová striekačka
Zmluvná strana (dodávateľ) Slovenská republika - Ministerstvo vnútrá SR
Adresa(sídlo) Pribinova 2, 812 72 Bratislava
IČO 00151 866
Osoba z OCU, ktorá podpísala dokument Ing. Štefan Vároš
Funkcia starosta obce
Dátum 21.12.2015
Súbor Stiahnuť