Názov KÚPNA ZMLUVA č. 001/2016
Popis prevode vlastníctva domu a príslušnej technickej infraštruktúry
Cena 379 653,52 €
Zmluvná strana (dodávateľ) V.V.Building, s.r.o.
Osoba, ktorá podpísala dokument RSDr. Viliam Vítek, konateľ
Adresa(sídlo) Oblúková 32, 917 01 Trnava
IČO 36 264 105
Osoba z OCU, ktorá podpísala dokument Ing. Štefan Vároš
Funkcia starosta obce
Dátum 15.01.2016
Súbor Stiahnuť