Názov Kúpna zmluva č.Z20161715_Z
Identifikačné číslo Zverejnená v CRZ ÚV SR a ČRZ trhoviska
Popis Plastová nádoba na separovaný zber 120 lt
Cena 13 255,92 €
Zmluvná strana (dodávateľ) FEREX, s.r.o.
Adresa(sídlo) Vodná 23, 94 901 Nitra
IČO 17 682 258
Dátum 04.02.2016