Názov Kúpna zmluva č.Z20162363_Z
Identifikačné číslo č.Z20162363_Z
Popis Stravné poukážky - Zverejnená v CRZ ÚV SR a ČRZ trhoviska
Cena 51 063,99 €
Zmluvná strana (dodávateľ) Stravné lístky, spol, s.r.o.
Adresa(sídlo) Kálov 356, 010 01 Žilina
IČO 36 391 000
Osoba z OCU, ktorá podpísala dokument Ing. Štefan Vároš
Funkcia starosta obce
Dátum 10.02.2016