Názov Kúpna zmluva č.Z20161709_Z
Identifikačné číslo č.Z20161709_Z
Popis Letáky na triedený zber odpadu - Zverejnená v CRZ ÚV SR a ČRZ trhoviska
Cena 40,80 €
Zmluvná strana (dodávateľ) Juraj Štefuň - GEORG
Adresa(sídlo) J. Kalinčiaka 14, 010 01 Žilina
IČO 30 577 225
Dátum 04.02.2016