Názov Kúpna zmluva č. Z20161713_Z
Identifikačné číslo č. Z20161713_Z
Popis Kontajner na triedený zber odpadu - Zverejnená v CRZ ÚV SR a ČRZ trhoviska
Cena 2 240,00 €
Zmluvná strana (dodávateľ) FEREX, s.r.o.
Adresa(sídlo) Vodná 23, 94 901 Nitra
IČO 17 682 258
Dátum 04.02.2016