Názov Zmluva o pripojení zariadenie užívateľa do distribučnej sústavy
Identifikačné číslo č.4300035804
Popis Pripojenie nového odbreného el. zariadenia - Obec Š.JASTRABIE
Cena 261,62 €
Zmluvná strana (dodávateľ) Stredoslovenská energetika- Distribúcia,a.s.
Adresa(sídlo) Pri Rajčianke 2927,010 47 Žilina
IČO 36442151
Osoba z OCU, ktorá podpísala dokument Ing. Štefan Vároš
Funkcia starosta obce
Dátum 22.10.2015
Súbor Stiahnuť