Názov Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy
Identifikačné číslo č.4300041437
Popis Pripojenie nového odbreného el. zariadenia - Obec Štiavnik,Verejné osvetlenie
Cena 348,29 €
Zmluvná strana (dodávateľ) Stredoslovenská energetika- Distribúcia,a.s.
Adresa(sídlo) Pri rajčianke 2927, 010 47 Žilina
IČO 36 442 151
Osoba z OCU, ktorá podpísala dokument Ing. Štefan Vároš
Funkcia starosta obce
Dátum 01.03.2016
Súbor Stiahnuť