Názov ZMLUVA O UZATVORENÍ BUDÚCEJ ZMLUVY uzatvorená medzi NATUR-PACK,a.s. a OBEC Štiavnik Nakladanie s odpadmi z obalov
Popis Nakladanie s odpadmi z obalov
Zmluvná strana (dodávateľ) NATUR-PACK, a.s.
Osoba, ktorá podpísala dokument Ing. Vladimír Šinák, predseda
Adresa(sídlo) Ružová dolina 6, Bratislava 821 08
IČO 35 979 798
Osoba z OCU, ktorá podpísala dokument Ing. Štefan Vároš
Funkcia starosta obce
Dátum 07.03.2016
Súbor Stiahnuť