Názov Dodatok č.2 ku Kúpnej zmluve č.Z201617156_Z (eks systém)
Identifikačné číslo č.Z20161715_Z
Popis Upravenie - farebné vyhotovenie plastová nádoba na separovaný zber
Zmluvná strana (dodávateľ) FEREX, s.r.o.
Osoba, ktorá podpísala dokument Mgr. Pavol Bielik,konateľ
Adresa(sídlo) Vodná 23, 94 901 Nitra
IČO 17 682 258
Osoba z OCU, ktorá podpísala dokument Ing. Štefan Vároš
Funkcia starosta obce
Dátum 15.02.2016
Súbor Stiahnuť