Názov Kúpna zmluva č.Z20169283_Z
Identifikačné číslo Zverejnená v CRZ ÚV SR a ČRZ trhoviska
Popis Dodávka motorovej nafty
Cena 4 000,00 €
Zmluvná strana (dodávateľ) Fuel Traders Corporation s.r.o.
Adresa(sídlo) Panenská 1, 811 03 Bratislava 1
IČO 460 14 195
Osoba z OCU, ktorá podpísala dokument Ing. Štefan Vároš
Funkcia starosta obce
Dátum 06.05.2016
Súbor Stiahnuť