Názov DOHODA 17/2016/§54 - CzKN o poskytnutí finančných prostriedkov na podporu vytvárania pracovných miest
Identifikačné číslo 17/2016/§54 - CzKN
Popis Poskytnutie finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest
Cena 32792,40 €
Zmluvná strana (dodávateľ) Úrad práce, socialnych vecí a rodiny Žilina
Osoba, ktorá podpísala dokument Ing. Vladimír Gavlák, poverený riadením
Adresa(sídlo) Hurbanova 16, 010 01 Žilina
IČO 30 794 536
Osoba z OCU, ktorá podpísala dokument Ing. Štefan Vároš
Funkcia starosta obce
Dátum 29.04.2016
Súbor Stiahnuť