Názov vyhlasuje OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ o najvhodnejší návrh na odpredaj hnuteľného majetku obce LIAZ NK 150.260-L
Popis 1 kus technika LIAZ NK 150.260-L
Zmluvná strana (dodávateľ) Obec Štiavnik, Obecný úrad
Adresa(sídlo) 013 55 Štiavnik 1350
IČO 00321 672
Osoba z OCU, ktorá podpísala dokument Ing. Štefan Vároš
Funkcia starosta obce
Dátum 11.05.2016
Súbor Stiahnuť