Názov KÚPNA ZMLUVA č.001/2016
Identifikačné číslo č.001/2016
Popis zMLUVA O PREVODE VLASTNíCTVA DOMU č. 1370
Cena 379 653,52 €
Zmluvná strana (dodávateľ) V.V.Builing, s.r.o.
Osoba, ktorá podpísala dokument RSDrr.Viliam Vítek, konateľ
Adresa(sídlo) Oblúková 32, Trnava 917 01
IČO 36 264 105
Osoba z OCU, ktorá podpísala dokument Ing. Štefan Vároš
Funkcia starosta obce
Dátum 15.01.2016
Súbor Stiahnuť