Názov Zmluva o úvere ,,Zo ŠFRB"
Identifikačné číslo 500/228/2016 POo
Popis Úver - Obstaravanie nájomného bytu kúpou
Cena 356 170,00 €
Zmluvná strana (dodávateľ) Štátny fond rozvoja bývania
Osoba, ktorá podpísala dokument Ing. Peter Dolinský, generálny riaditeľ
Adresa(sídlo) Lamačská cesta č.8, 833 04 Bratislava 37
IČO 31 749 542
Osoba z OCU, ktorá podpísala dokument Ing. Štefan Vároš
Funkcia starosta obce
Dátum 01.07.2016
Súbor Stiahnuť