Názov Záložná zmluva č.500/228/2016
Identifikačné číslo č.500/228/2016
Popis Predmet záložného práva
Cena 360 013,52 €
Zmluvná strana (dodávateľ) Štátny fond rozvoja bývania
Osoba, ktorá podpísala dokument Ing. Viera Stepanovová,riaditeľka
Adresa(sídlo) Lamačská cesta č.8, 833 04 Bratislava 37
IČO 31 749 542
Osoba z OCU, ktorá podpísala dokument Ing. Štefan Vároš
Funkcia starosta obce
Dátum 01.07.2016
Súbor Stiahnuť