Názov Zámenná zmluva medzi účastníkmi
Popis Zámena nehnuteľností
Zmluvná strana (dodávateľ) Obec Štiavnik
Osoba, ktorá podpísala dokument Ing. Štefan Vároš, štatutárny zástupca
Adresa(sídlo) 013 55 Štiavnik 1350
Osoba z OCU, ktorá podpísala dokument Ing. Štefan Vároš
Funkcia starosta obce
Dátum 28.07.2016
Súbor Stiahnuť