Názov Zmluva o poskytovaní služieb č.Z201623831_Z
Identifikačné číslo Zverejnená v CRZ ÚV SR a ČRZ trhoviska
Popis Združená dodávka plynu
Cena 34 976,30 €
Zmluvná strana (dodávateľ) Magna energia a.s.
Adresa(sídlo) Nitrianska 7555/18 Pieštany 921 01
IČO 00321 672
Osoba z OCU, ktorá podpísala dokument Ing. Štefan Vároš
Funkcia starosta obce
Dátum 19.09.2016