Názov D O H O D A O Z R U Š E N Í A V Y S P O R I A D A N Í P O D I E L O V É H O S P O L U V L A S T N Í C T V A
Popis V Y S P O R I A D A N Í P O D I E L O V É H O S P O L U V L A S T N Í C T V A
Zmluvná strana (dodávateľ) Medzi účastníkmi
Osoba, ktorá podpísala dokument 1,2,3,4,5,6,7,8
Adresa(sídlo) Štiavnik
Osoba z OCU, ktorá podpísala dokument Ing. Štefan Vároš
Funkcia starosta obce
Dátum 10.10.2016
Súbor Stiahnuť