Názov Faktúra č. 415/2011
Identifikačné číslo 415/2011
Popis kamenivo
Cena 96 €
Zmluvná strana (dodávateľ) K-TRANS KUČAVÍK, s. r. o.
Osoba, ktorá podpísala dokument Bernátová
Adresa(sídlo) Hlavná 360, 014 01 BY
IČO 44672616
Osoba z OCU, ktorá podpísala dokument Ing. Štefan Vároš
Funkcia starosta obce
Dátum 24.02.2012
Súbor Stiahnuť