Názov Kúpna zmluva č.Z201640830_Z
Identifikačné číslo Zverejnená v CRZ ÚV SR a ČRZ trhoviska
Popis Dodávka motorovej nafty
Cena 4 700,00 €
Zmluvná strana (dodávateľ) Bennet Oil s.r.o.
Adresa(sídlo) Dvořákmovo nábrežie 8, 811 02 Bratislava
IČO 36 707 279
Osoba z OCU, ktorá podpísala dokument Ing. Štefan Vároš
Funkcia starosta obce
Dátum 24.11.2016