Názov Zmluva o pripojení k informačnému systému Dátové centrum obcí a miest a budúcej spolupráci
Identifikačné číslo ZLP - 2016-1093-miniDCOM+
Popis Informačný systém dátové centrum
Zmluvná strana (dodávateľ) DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS)
Osoba, ktorá podpísala dokument Bc. Jana Červinková
Adresa(sídlo) Kýčerského 5, 811 05 Bratislava
IČO 45 736 359
Osoba z OCU, ktorá podpísala dokument Ing. Štefan Vároš
Funkcia starosta obce
Dátum 25.11.2016
Súbor Stiahnuť