Názov DOHODA č.26/2016/§54-PZ
Identifikačné číslo č.26/2016
Popis Poskytnutie finančných prostriedkov na mentorované zapracovanie a prax
Cena 2962,14 €
Zmluvná strana (dodávateľ) Úrad práce socialných vecí a rodiny
Osoba, ktorá podpísala dokument PaedDr. Adriana Jurišová ,PhD
Adresa(sídlo) Hurbanova 16, 010 01 Žilina
IČO 30 794 536
Osoba z OCU, ktorá podpísala dokument Ing. Štefan Vároš
Funkcia starosta obce
Dátum 04.11.2016
Súbor Stiahnuť