Názov Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve č.01/2016 uzatvorenej dňa 15.01.2016
Identifikačné číslo č.01/2016
Popis Návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra
Zmluvná strana (dodávateľ) V.V.Builing, s.r.o.
Adresa(sídlo) Oblúková 32, Trnava 917 01
IČO 36 264 105
Osoba z OCU, ktorá podpísala dokument Ing. Štefan Vároš
Funkcia starosta obce
Dátum 27.04.2016
Súbor Stiahnuť