Názov Dodatok č.2 k Nájomnej zmluve zo dňa 28.02.2014
Popis Prenájom bytu č.1070/
Zmluvná strana (dodávateľ) Obec Štiavnik
Adresa(sídlo) 013 55 Štiavnik 1350
IČO 00321 672
Osoba z OCU, ktorá podpísala dokument Ing. Štefan Vároš
Funkcia starosta obce
Dátum 20.12.2016
Súbor Stiahnuť