Názov Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.OPKZP-PO1-SC111-2016-10/105
Identifikačné číslo č.OPKZP-PO1-SC111-2016-10/105
Popis Poskytnutie NFP - Nákup technológie do zberného dvora v obci Štiavnik
Cena 322 552,00 €
Zmluvná strana (dodávateľ) Ministerstvo životného prostredia SR
Osoba, ktorá podpísala dokument Ing.Martin Lakanda, generálny riaditeľ
Adresa(sídlo) Námestie Ľudovíta štúra 1, 812 35 Bratislava
IČO 42 181 810
Osoba z OCU, ktorá podpísala dokument Ing. Štefan Vároš
Funkcia starosta obce
Dátum 09.01.2017
Súbor Stiahnuť