Názov Zmluva o dielo
Popis Vypracovanie žiadosti o NFP
Cena 1000,00 €
Zmluvná strana (dodávateľ) Obec Štiavnik, Obecný úrad
Adresa(sídlo) 013 55 Štiavnik 1350
IČO 00321 672
Osoba z OCU, ktorá podpísala dokument Ing. Štefan Vároš
Funkcia starosta obce
Dátum 18.11.2016
Súbor Stiahnuť