Názov K Ú P N A Z M L U V A
Popis prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnosti
Cena 145,26 €
Zmluvná strana (dodávateľ) Obec Štiavnik, Obecný úrad
Adresa(sídlo) 013 55 Štiavnik 1350
IČO 00321 672
Osoba z OCU, ktorá podpísala dokument Ing. Štefan Vároš
Funkcia starosta obce
Dátum 23.01.2017
Súbor Stiahnuť