Názov Dodatok č.1 k Nájomnej zmluve č.02/2016
Popis Prenájom bytu č.1340
Zmluvná strana (dodávateľ) Obec Štiavnik, Obecný úrad
Adresa(sídlo) 013 55 Štiavnik 1350
IČO 00 321 672
Osoba z OCU, ktorá podpísala dokument Ing. Štefan Vároš
Funkcia starosta obce
Dátum 16.02.2017
Súbor Stiahnuť