Názov Dohoda o ukončení Nájomnej zmluvy č. 13/2013 zo dňa 28.06.2013
Identifikačné číslo č.13/2013
Popis Ukončenie nájomnej zmluvy č.13/1370
Zmluvná strana (dodávateľ) Obec Štiavnik, Obecný úrad
Adresa(sídlo) 013 55 Štiavnik 1350
IČO 00321 672
Osoba z OCU, ktorá podpísala dokument Ing. Štefan Vároš
Funkcia starosta obce
Dátum 29.03.2017
Súbor Stiahnuť