Názov Nájomná zmluva č.10/2017
Identifikačné číslo č.10/2017
Popis Prenájom bytu č.1330/2
Zmluvná strana (dodávateľ) Obec Štiavnik, Obecný úrad
Adresa(sídlo) 013 55 Štiavnik 1350
IČO 00321 672
Osoba z OCU, ktorá podpísala dokument Ing. Štefan Vároš
Funkcia starosta obce
Dátum 29.03.2017
Súbor Stiahnuť