Názov DOHODA O UROVNANÍ (POKONÁVKA) uzatvorená podľa § 585 a nasledujúci Občianskeho zákonníka
Popis (POKONÁVKA)
Zmluvná strana (dodávateľ) Peter Cedzo
Osoba z OCU, ktorá podpísala dokument Ing.Štefan Vároš
Funkcia starosta obce
Dátum 08.06.2012
Súbor Stiahnuť