Názov Nájomná zmluva č.03/2017
Identifikačné číslo č.03/2017
Popis Prenájom bytu č.1370/1
Zmluvná strana (dodávateľ) Obec Štiavnik, Obecný úrad
Adresa(sídlo) 013 55 Štiavnik 1350
IČO 00321 672
Osoba z OCU, ktorá podpísala dokument Ing. Štefan Vároš
Funkcia starosta obce
Dátum 02.01.2017
Súbor Stiahnuť