Názov Faktúra č.103/2017
Identifikačné číslo č.103/2017
Popis Zneškodnenie odpadovej vody v žumpách na ČOV
Cena 143,96 €
Zmluvná strana (dodávateľ) Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
Adresa(sídlo) Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina
IČO 36 672 297
Osoba z OCU, ktorá podpísala dokument Ing. Štefan Vároš
Funkcia starosta obce
Dátum 01.03.2017
Súbor Stiahnuť