Názov Dodatok č.1 k Nájomnej zmluve č.1/2016 zo dňa 24.02.2016
Identifikačné číslo č.1/2016
Popis Nebytové priestory
Zmluvná strana (dodávateľ) Obec Štiavnik
Adresa(sídlo) Obecný úrad Štiavnik 1350
IČO 00321 672
Osoba z OCU, ktorá podpísala dokument Ing. Štefan Vároš
Funkcia starosta obce
Dátum 06.03.2017
Súbor Stiahnuť