Názov Faktúra č.276/2017
Identifikačné číslo č.276/2017
Popis Poplatok - Vyjadrenie k projektovej dokumentácii MultiFUNKčNé ihrisko
Cena 120,00 €
Zmluvná strana (dodávateľ) SPP -distribúcia, a.s.
Adresa(sídlo) Mlynské Nivy 44/b, Bratislava 2, 825 11
IČO 35 910 739
Osoba z OCU, ktorá podpísala dokument Ing. Štefan Vároš
Funkcia starosta obce
Dátum 05.05.2017
Súbor Stiahnuť