Názov DODATOK č.2 K zmluve o poskytnutí NFP - nákup technológie zberný dvor
Identifikačné číslo OPKZP -PO1-SC-2016-10/105
Popis Poskytnutie NFP -Nákup technológie do zberného dvora
Cena 322 552,00 €
Zmluvná strana (dodávateľ) Ministerstvo životného prostredia SR
Adresa(sídlo) Nám.Ľ.Štúra 1, 812 35 Bratislava
IČO 42 181 810
Osoba z OCU, ktorá podpísala dokument Ing. Štefan Vároš
Funkcia starosta obce
Dátum 11.12.2017
Súbor Stiahnuť