Názov Kúpna zmluva č.Z201733857_Z
Identifikačné číslo Zverejnená v CRZ ÚV SR a ČRZ trhoviska
Popis Dodávka motorovej nafty
Cena 3 850,00 €
Zmluvná strana (dodávateľ) TANKER, s.r.o.
Adresa(sídlo) Hlavné námestie 96/45, 060 16 Kežmarok
IČO 31 731 945
Dátum 18.07.2017