Názov Nájomná zmluva
Popis Prenájom pozemku v k.ú. Štiavnik
Cena 8,40 €
Zmluvná strana (dodávateľ) Obec Štiavnik,Obecný úrad
Adresa(sídlo) 013 55 Štiavnik 1350
IČO 00321 672
Osoba z OCU, ktorá podpísala dokument Ing. Štefan Vároš
Funkcia starosta obce
Dátum 10.07.2017
Súbor Stiahnuť