Názov Dodatok č.2 k Zmluve o dielo a poskytovaní servisných služieb - vypovedané k 28.02.2018
Identifikačné číslo vypovedané k 28.02.2018
Popis Servisné služby
Zmluvná strana (dodávateľ) Cleerio SK s.r.o.
Adresa(sídlo) Michalovská 346/3, 040 11 Košice
IČO 46 812 342
Osoba z OCU, ktorá podpísala dokument Ing. Štefan Vároš
Funkcia starosta obce
Dátum 23.08.2017
Súbor Stiahnuť