Názov Zmluva o zriadení vecného bremena č.:MZ564/2014/ZoZVB 376/2017, k.ú.Štiavnik
Identifikačné číslo č.:MZ564/2014/ZoZVB 376/2017, k.ú.Štiavnik
Popis Zriadenie vecného bremena
Cena 1 043,95 €
Zmluvná strana (dodávateľ) Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
Adresa(sídlo) Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina
IČO 36 672 297
Osoba z OCU, ktorá podpísala dokument Ing. Štefan Vároš
Funkcia starosta obce
Dátum 14.09.2017
Súbor Stiahnuť