Názov Zmluva o vyplňovacom práve k blankozmenke č.: OPKZP-PO1-SC111-2016-10/105/73
Identifikačné číslo č.: OPKZP-PO1-SC111-2016-10/105/73
Popis Vystavenie blankozmenky k zmluve o NFP
Cena 306 424,40 €
Zmluvná strana (dodávateľ) Ministerstvo životného prostredia SR
Adresa(sídlo) Nánestie Ľudovíta Štúra 1, Bratislava 812 35
IČO 42 181 810
Osoba z OCU, ktorá podpísala dokument Ing. Štefan Vároš
Funkcia starosta obce
Dátum 09.11.2017
Súbor Stiahnuť