Názov Kúpna zmluva č. Z201762429_Z
Identifikačné číslo Zverejnená v CRZ ÚV SR a ČRZ trhoviska
Popis Čistiace prostriedky pre DSS a ZpS Štiavnik
Cena 2 700,00 €
Zmluvná strana (dodávateľ) Majster Papier
Osoba, ktorá podpísala dokument PhDr. Gabriela Spišáková
Adresa(sídlo) Wolkrova 5, P.O.BOX 212, 851 01 Bratislava
IČO 33 768 897
Osoba z OCU, ktorá podpísala dokument Ing. Štefan Vároš
Funkcia starosta obce
Dátum 24.11.2017
Súbor Stiahnuť