Názov Dohoda o ukončení zmluvy č. 2014- 70/001 o plnení podnienok na prevádzke verejnej kanalizácie obce Štiavnik
Identifikačné číslo č.2014-70/001
Popis Ukončenie zmluvy na prevádzke verejnej kanalizácie
Zmluvná strana (dodávateľ) ALVEST, s.r.o.
Adresa(sídlo) 91 331 Skalka nad Váhom II/54
IČO 36 318 957
Osoba z OCU, ktorá podpísala dokument Ing. Štefan Vároš
Funkcia starosta obce
Dátum 21.12.2017
Súbor Stiahnuť