Názov Dohoda č.02/2018 o poskytnutí dotácie podľa platného VZN č.3/2011
Identifikačné číslo č.2/2018
Popis Poskytnutie dotácie - Jednota dôchodcov na Slovensku ZO
Cena 1 200,- €
Zmluvná strana (dodávateľ) Obec Štiavnik
Adresa(sídlo) 013 55 Obecný úrad 1350
IČO 00321672
Osoba z OCU, ktorá podpísala dokument Ing. Štefan Vároš
Funkcia starosta obce
Dátum 09.01.2018
Súbor Stiahnuť